ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เป็นตัวแทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 รายการ ได้รับ เหรียญทอง 3 รายการ เหรีญเงิน 2 รายการและเหรีญทองแดง 1 รายการ
เหริญทอง ประเภทเพลงลูกกรุงหญิง ระดับ ม.1-3
เหริญเงิน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3
เหรีญทอง ประเภทเพลงสากลชาย ระดับ ป.1-6
เหรีญทอง ประเภทเพลงสากลหญิง ระดับ ป.1-6
เหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับ ม.1-3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,09:11   อ่าน 166 ครั้ง