ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯเกษตรพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพเกษตรพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:06   อ่าน 208 ครั้ง