ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯขนมอบพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพขนมอบพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:16   อ่าน 199 ครั้ง