ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯตัดเย็บผ้าพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพตัดเย็บผ้าพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:22   อ่าน 213 ครั้ง