ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯอาหารไทยพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพอาหารไทยพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:23   อ่าน 252 ครั้ง