ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯสบู่ฟักข้าว-สบู่มะขามพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพสบู่ฟักข้าว-สบู่มะขามพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:23   อ่าน 56 ครั้ง