ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ฯงานศิลป์บนชิ้นกระจกพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาชีพศิลป์บนชิ้นกระจกพอเพียง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,06:25   อ่าน 325 ครั้ง