ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ก.ค 63 นางนวลลออ เงินเมย ผ.อ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 เข้ามาตรวจห้อง Tecnology 4.0
วันที่ 22 ก.ค 63 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.เพชรบูรณ์ เขต1 เข้ามาตรวจห้อง Tecnology 4.0 พร้อมกับ นางสาวสุกัญญา ยงยุทธวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบจ.เพชรบูรณ์ และ นางสาวอรพินท์ ตาลสุกเรือง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อบจ.เพชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,14:45   อ่าน 237 ครั้ง