ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.ย. 63 คระครูและบุคลากร รร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ รร.บ้านห้วยขอนหาด
วันที่ 18 ก.ย. 63 คระครูและบุคลากร รร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ รร.บ้านห้วยขอนหาด ดูการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV แบบ 100%
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 189 ครั้ง