ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

            เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

                            ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

๒๕๖๓  ตามประกาศฉบับลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  รับสมัครระหว่างวันที่  ๒๐-๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  และได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง    สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ไปรายงานตัว เพื่อจัดจ้างในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ตามที่โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โดยจัดเตรียมเอกสารประการทำสัญญาจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,07:32   อ่าน 45 ครั้ง