ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดทําเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว

ตามที่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการจัดทําเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวประจําเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุการจัดทําเว็บไซด์ศูนย์แนะแนวประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ จํานวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัดจิตติศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น เงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,12:33   อ่าน 150 ครั้ง