ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมา

               ตามที่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้มีโครงการ เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
บริการอินเตอร์เน็ต(๘๑.๑๑.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพฤฒสภา แย้มพราย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,10:23   อ่าน 349 ครั้ง