ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

1.      นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส

1)     ผู้ป่วยพี่ข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ เหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ เดินทางมาจากพื้นที่

2)     ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ

3)       ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,08:04   อ่าน 442 ครั้ง