ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดทําเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว

ตามที่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการจัดทําเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวประจําเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุการจัดทําเว็บไซด์ศูนย์แนะแนวประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ จํานวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัดจิตติศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) erotik shop โดยเสนอราคา เป็น เงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

 
https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 358 ครั้ง