พฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อนันต์ รัตนขันแสง
ฺครู คศ.3 B.Ed.(Thai)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1