ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพถ่ายทางอากาศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ....
งบประมาณ : ...
ไฟล์ดาวน์โหลด : GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.14 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ม.10 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ ถ่ายเมื่ปี พ.ศ. 2544