ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร5 งบฯ ร.ร.ดีศรีตำบล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1,717,400
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน งบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส1