รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : อิสราภรณ์ บรรจง (อ้อม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 164 ม.9 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เบอร์มือถือ : 0979185519
อีเมล์ : aompk716@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา อาจบำรุง (แตงโม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 19/1 ม. 10 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เบอร์มือถือ : 0862056137
อีเมล์ : artbamrung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พิพัช แก้วรัตน์ (แม็กกี้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 55
ที่อยู่ : 127 ห.10 ต.บ้ายโตก อ.เมือง จ.เพรชบรูณ์
เบอร์มือถือ : 0858683685
อีเมล์ : makke.410@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพงศ์ ทองหมู่ (โจ้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 214 ม.2 ต.วังชมภู อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
เบอร์มือถือ : 0873145206
อีเมล์ : jo-ann17@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงษ์ มีผล (การ์ตูน)
ปีที่จบ : 2254   รุ่น : 54
ที่อยู่ : 258 หมู่1 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เบอร์มือถือ : 0862077277
อีเมล์ : toonbookf7_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิษฐา อุดทา (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 1 ม. 13 ต.วังชมภู
เบอร์มือถือ : 084-0488571
อีเมล์ : chanista_u@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม