รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา อาจบำรุง (แตงโม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : artbamrung@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: รร.บ้านหนองใหญ่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.ย. 2557,21:37 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.117.88


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล